Bel Mail Offerte Projecten Contact
De beste keuze

Liften voor VvE’s

Een goed werkende lift is onmisbaar in een gebouw: het verbindt mensen met hun bestemming en de kwaliteit is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Een betrouwbare lift maakt het mogelijk dat bewoners zich eenvoudig kunnen verplaatsen en is dan ook van onschatbare waarde binnen een VvE.

VvE: liftrenovatie of een nieuwe lift?

Om het woongenot te vergroten en te blijven behouden, is het belangrijk dat een lift naar behoren werkt en altijd betrouwbaar is. Alle VvE’s staan op een gegeven moment voor de keuze de huidige lift te renoveren of in zijn geheel te vervangen.

 

De keuze voor een liftrenovatie of een nieuwe lift is van meerdere factoren en de gewenste situatie afhankelijk. Op basis van de bevindingen van een gedegen inspectie kunnen onze professionele liftexperts een gedetailleerde beoordeling geven omtrent de renovatie- en modernisatiebehoeften van een lift, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Wij staan klaar om VvE’s te ondersteunen bij het maken van de keuze die aansluit bij de lange termijn doelen van het gebouw en de wensen en behoeften van de bewoners. Ongeacht of het gaat om het renoveren of het vervangen van de huidige liftinstallatie, Astralift is dé vakkundige en betrokken partner voor voor alle soort VvE’s. De verantwoording dragen voor de gehele levenscyclus van de lift is namelijk onze passie!

Zorgeloze mobiliteit voor bewoners

Flexibel liftonderhoud voor VvE's

Als expert op het gebied van liften begrijpen wij dat Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) behoefte hebben aan betrouwbare mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan het welzijn van hun bewoners. Onze liften, waaronder de innovatieve corporatielift, bieden niet alleen ongeëvenaarde kwaliteit, maar ook flexibiliteit in onderhoud. In tegenstelling tot traditionele merkgebonden systemen, werken wij met vrij op de markt verkrijgbare onderdelen, waardoor VvE’s niet vastzitten aan specifieke leveranciers voor onderhoud. Dit betekent dat elke onderhoudspartij de lift kan onderhouden, wat zorgt voor efficiëntie en kostenbesparingen.

 

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) voor VvE liften

Een meerjarenonderhoudsbegroting, afgekort MJOB, is een overzicht waarin staat vermeld welk noodzakelijk onderhoud er in de komende jaren nodig is voor een gebouw en wat de kosten van dit onderhoud zijn. Als verantwoordelijke voor gebouwbeheer is het essentieel om de liften op te nemen in de MJOB van het gebouw. Hierdoor ontstaat er een duidelijk inzicht in de huidige staat van de liften en kunnen de benodigde werkzaamheden en kosten voor de komende 10 tot 30 jaar vastgesteld worden. Bovendien voorkomt dit dat onderhouds- en reparatiekosten als onverwachte verrassingen naar voren komen. Uiteindelijk stelt de MJOB u in staat om jaarlijks het benodigde budget voor gezamenlijk onderhoud van de lift in kaart te brengen.

 

Hoewel gebouwbeheerders zelf een MJOB kunnen opstellen, vereist dit aanzienlijke ervaring en technische kennis van liften om de status, resterende levensduur en kosten adequaat te bepalen. Daarom besteden veel beheerders deze taak uit aan een gespecialiseerde liftadviseur of -leverancier, zoals Astralift. Het opstellen van het MJOB voor de lift is een aanvulling op het onderhoudscontract. Doordat wij bekend zijn met uw lift, weet u zeker dat het MJOB klopt en u niet voor verrassingen komt te staan.

Liftkeuring voor VvE's: garanderen van veiligheid

De veiligheid van de bewoners staat altijd voorop, ook als het gaat om liften binnen een VvE. Het is dan ook verplicht om met behulp van periodieke liftkeuringen zekerheid te bieden over het voldoen aan de wettelijke eisen en normen voor veiligheid. Een liftkeuring draagt significant bij aan de veiligheid van uw liftinstallatie. Tijdens deze keuring wordt beoordeeld of alle veiligheidscomponenten naar behoren functioneren en of alle onderdelen nog in optimale staat verkeren. Deze keuring draagt niet alleen bij aan de veiligheid van de bewoners, maar minimaliseert ook de kans op onverwachte uitgaven als gevolg van storingen of non-compliance.

Veiligheidseisen voor liften binnen VvE's

De wettelijk vastgelegde voorwaarden waaraan een lift moet voldoen, kunnen variëren afhankelijk van de wet- en regelgeving in het land waar de VvE actief is. In Nederland zijn er specifieke regels en richtlijnen die van toepassing zijn op liften. Hier zijn enkele belangrijke aspecten waaraan Nederlandse personenliften moeten voldoen:

 

  • Wet- en regelgeving: In Nederland is de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot liften de Woningwet en het Warenwetbesluit liften. Deze wetten bevatten voorschriften voor het ontwerp, de installatie, het onderhoud en het gebruik van liften.
  • Keuring en inspectie: Liften in VvE’s moeten periodiek worden gekeurd en geïnspecteerd door een erkende, onafhankelijke keuringsinstantie. De resultaten van deze keuringen zijn belangrijk om de veiligheid en conformiteit van de lift te waarborgen.
  • Veiligheidseisen: Liften moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Dit omvat aspecten zoals noodstopsystemen, deursluitingen, overbelastingsbeveiligingen en brandveiligheid. De lift moet veilig zijn voor bewoners en overige gebruikers, zoals bezoekers.
  • Onderhoud en documentatie: Gedegen periodiek onderhoud is vereist om ervoor te zorgen dat de lift goed functioneert en veilig blijft. Er moet een logboek worden bijgehouden met informatie over uitgevoerd onderhoud, reparaties en keuringen.
  • Toegankelijkheid: Liften moeten ook voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid, met inbegrip van deuren en knoppen die gemakkelijk te bedienen zijn voor mensen met beperkte mobiliteit.
  • Reservefonds: In Nederland moeten VvE’s volgens de Wet verbetering functioneren VvE’s een reservefonds opzetten voor toekomstig groot onderhoud, waaronder ook liftmoderniseringen vallen.
CONTACT

Neem gerust contact op met al uw vragen of verzoeken

Bent u op zoek naar professioneel onderhoudsadvies over uw lift of heeft u hulp nodig bij het samenstellen van een MJOB? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!