Bel Mail Offerte Projecten Contact
Nieuw

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in Nederland. Het is bedoeld om bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot te verminderen en maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-Prestatieladder werkt op basis van vijf treden, waarbij een hogere trede staat voor een hoger niveau van CO2-prestaties:

  1. Inzicht: Het bedrijf brengt zijn energieverbruik en CO2-uitstoot in kaart en stelt een emissie-inventaris op.
  2. Reductie: Het bedrijf formuleert concrete doelstellingen en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen.
  3. Transparantie: Het bedrijf rapporteert publiekelijk over zijn CO2-footprint en genomen maatregelen.
  4. Participatie: Het bedrijf stimuleert leveranciers en ketenpartners om ook hun CO2-uitstoot te verminderen.
  5. Ketenanalyse: Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheden om samen met ketenpartners de CO2-uitstoot verder te verminderen.

Het doel van de CO2-Prestatieladder is om de bewustwording van CO2-uitstoot te vergroten, bedrijven aan te moedigen om actief maatregelen te nemen en samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen om de CO2-uitstoot in de hele keten te verminderen.

 

Goed nieuws; Astralift is gecertificeerd!

Bekijk het certificaat
Wellicht heb je onze nieuwe buzz(en) al voorbij zien komen op de weg of op onze socials

Wij zijn de afgelopen jaren al aan de slag gegaan met CO2 reductie en nemen dit jaar de volgende stap door aan de slag te gaan met het behalen van de CO2 prestatieladder. Om dit te realiseren hebben we in 2022, voor het eerst, de CO2 footprint berekend over 2021. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

 

Om deze uitstoot te reduceren hebben we de volgende CO2 -reductiedoelstelling opgesteld:

 

Astralift wil in 2030 ten opzichte van 2021 20% minder CO2 uitstoten in Scope 1 (Aardgas, Benzine, Diesel)

Astralift wil in 2030 ten opzichte van 2021 70% minder CO2 uitstoten in Scope 2 (Levering Elektriciteit en Elektrische auto’s)

 

Doelstellingen

We hebben al een hele lage footprint. Toch hebben we onderstaande maatregelen opgesteld om deze bovenstaande doelstelling te realiseren:

  • Bandenspanning controleren
  • Vervangbeleid opstellen
  • Duurzame brandstoffen voor auto’s (elektrische)
  • Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden)
  • Installeren zonnepanelen.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder en het energiemeetplan, kies dan één van de bovenstaande buttons.

Neem ook eens een kijkje op onze CO2 pagina bij SKAO.

 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/Astralift_B_V